FBS Bouwglas | Franeker | Friesland

Zoekt u direct contact?

Bel dan onderstaand nummer of vul ons contactformulier in

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en onze wederpartij zijn de voorwaarden van de Nederlandse Glasbond (laatste versie) van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en op verzoek worden deze toegezonden, wij wijzen toepasselijkheid van de door u gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.